//
you're reading...
Syarah Riyadhush Shalihin

Hadits No. 1


BAB I
IKHLAS DAN MENGHADIRKAN NIAT

Dari Amirul mu’minin Abu Hafs iaitu Umar bin Al-khaththab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Adi bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib al-Qurasyi al-‘Adawi berkata: Saya mendengar Rasulullah bersabda :

Hanyasanya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barangsiapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itupun kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnyapun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu.

(Muttafaq (disepakati) atas keshahihannya Hadis ini)

KANDUNGAN HADITS

1. Niat merupakan suatu keharusan dalam suatu perbuatan, baik itu yg ditujukan pada wujud perbuatan itu sendiri,seperti sholat misalnya, maupun sesuatu yg menjadi sarana bagi perbuatan lainnya, misalnya thaharah (bersuci). Yang demikian, karena ikhlas itu tidak tergambar wujudnya tanpa adanya niat.

2. Niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak perlu dilafazhkan dengan lisan.Yang demikian itu sudah menjadi kesepakatan para ulama, dalam semua ibadah. Sedangkan melafadzkan niat dengan lisan merupakan bid’ah.

3. Amal amal shalih harus disertai dengan niat niat yang baik, niat yang baik tidak akan merubah kemungkaran menjadi kebaikan, dan bid’ah menjadi sunnah. Banyak orang yang mengharapkan kebaikan tetapi tidak pernah menggapainya.

4. Ikhlas karena Alloh merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan. Sebab Alloh tidak akan menerima amal perbuatan kecuali yang paling tulus dan benar. Yang paling tulus adalah amal yang dilakukan karena alloh, dan yang paling benar adalah yang sesuai dengan sunnah rosullulloh yang shahih.

Advertisements

About Abu Fathan As Salafy

Anak Yang Tampan

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Rangking

Total Pengunjung

  • 256,579 Pengunjung

User Online

Advertisements
%d bloggers like this: