//
archives

Syarah Riyadhush Shalihin

This category contains 43 posts

Hadits No. 43 & 44

HADITS No. 43 SANADNYA DHO’IF HADITS No. 44 Dari Anas , katanya: “Abu Thalhah itu mempunyai seorang putera yang sedang menderita sakit. Abu Thalhah keluar pergi – menghadap Nabi, kemudian anaknya itu dicabutlah rohnya – yakni meninggal dunia. Ketika Abu Thalhah kembali -waktu itu ia sedang berpuasa, ia berkata: “Bagaimanakah keadaan anakku?” Ummu Sulaim, iaitu … Continue reading

Hadits No. 42

Dari Ibnu Mas’ud , katanya: “Ketika hari peperangan Hunain, Rasulullah melebihkan – mengutamakan – beberapa orang dalam pemberian pembahagian – harta rampasan, lalu memberikan kepada al-Aqra’ bin Habis seratus ekor unta dan memberikan kepada ‘Uyainah bin Hishn seperti itu pula – seratus ekor unta, juga memberikan kepada orang-orang yang termasuk bangsawan Arab dan mengutamakan dalam … Continue reading

Hadits No. 41

Dari Abu Abdullah, yaitu Khabbab bin Aratti , katanya: “Kita mengadu kepada Rasulullah dan beliau ketika itu meletakkan pakaian burdahnya di bawah kepalanya sebagai bantal dan berada di naungan Ka’bah, kita berkata: Mengapa Tuan tidak memohonkan pertolongan – kepada Allah – untuk kita, sehingga kita menang? Mengapa Tuan tidak berdoa sedemikian itu untuk kita?” Beliau … Continue reading

Hadits No. 40

Dari Anas, katanya: “Rasulullah bersabda: “Janganlah seseorang dari engkau semua itu mengharap-harapkan tibanya kematian dengan sebab adanya sesuatu bahaya yang mengenainya. Tetapi jikalau ia terpaksa harus berbuat demikian maka hendaklah mengatakan: “Ya Allah, tetapkanlah aku hidup selama kehidupanku itu masih merupakan kebaikan untukku dan matikanlah aku apabila kematian itu merupakan kebaikan untukku.” PENGESAHAN HADITS Diriwayatkan … Continue reading

Rangking

Total Pengunjung

  • 256,579 Pengunjung

User Online

Advertisements