//
archives

Hukum Hadd

This tag is associated with 1 post

Hadits No. 22

Dari Abu Nujaid (dengan dhammahnya nun dan fathahnya jim) iaitu lmran bin Hushain al-Khuza’i radhiallahu ‘anhuma bahawasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah dan ia sedang dalam keadaan hamil kerana perbuatan zina. Kemudian ia berkata: “Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenakan had – hukuman – maka tegakkanlah had itu … Continue reading

Rangking

Total Pengunjung

  • 255,549 Pengunjung

User Online

Advertisements